مسرور بارزانی با هیئتی از کلدانی‌ها و آشوری‌های مقیم آمریکا دیدار کرد

نخست‌وزیر و کلدانی‌ها و آشوری‌ها در مورد نقض حقوق اقلیت‌ها توسط دادگاه فدرال ابراز نگرانی کردند
دیدار مسرور بارزانی با هیئتی از آشوری‌ها و کلدانی‌ها مقیم آمریکا
دیدار مسرور بارزانی با هیئتی از آشوری‌ها و کلدانی‌ها مقیم آمریکا

اربیل( کوردستان٢٤)- مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز شنبه ١٢ اسفند ١٤٠٢، در چارچوب سفر به آمریکا با هیئتی از کلدانی‌ها و آشوری‌های مقیم آمریکا دیدار کرد.

در این دیدار، وضعیت مسیحیان عراق و اقلیم کوردستان به ویژه در دشت نینوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نخست وزیر در این دیدار بار دیگر بر توسعه‌ی فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز اقلیت‌ها و آزادی ادیان در اقلیم کوردستان تاکید کرد.

دو طرف نسبت به نقض حقوق اقلیت‌ها توسط دادگاه فدرال عیقا ابراز نگرانی کردند.