سرلشکر عثمان محمد: پس از انعقاد قرارداد سال ٢٠١٦ حمایت‌های آمریکا از نیروی پیشمرگه ادامه دارد

"دو هیئت از نیروهای پیشمرگه هم اکنون در آمریکا بسر می‌برند"

اربیل (کوردستان ۲۴)– مدیرکل اطلاع رسانی و آگاهی وزارت پیشمرگه می‌گوید: آمریکا بر اساس توافق مشترک، به حمایت از نیروهای پیشمرگه ادامه می دهد.

سرلشکر عثمان محمد مدیر کل اطلاعات و آگاهی وزارت پیشمرگه، به ​​کوردستان٢٤ گفت که نیروهای پیشمرگه در مبارزه با تروریسم در منطقه به طور کلی به ویژه در مناطق مورد کنترل پپیشمرگه نقش مهمی ایفا کرده‌اند و تحریکات تروریست‌ها در سراسر عراق کاهش داده‌‌اند.

مدیر کل اطلاعات و آگاهی نیروهای پیشمرگه گفت: آمریکایی‌ها به کمک و هماهنگی با نیروهای پیشمرگه ادامه می‌دهند و بر طبق توافقی که در سال ٢٠١٦ امضا کرده‌اند به حمایت لجستیکی از نیروهای پیشمرگه ادامه می‌دهند.

سرلشکر عثمان محمد گفت: یک هیئت عالی‌رتبه به ریاست مسرور بارزانی به آمریکا سفر کرده است و دو هیئت دیگر از وزارت پیشمرگه در آمریکا هستند که این نشان از اهمیتی است که آمریکا برای نیروهای پیشمرگه قائل است.