اقلیت‌های اقلیم کوردستان از رئیس جمهور عراق خواستند تصمیم دادگاه فدرال در مورد حدف کرسی‌ها‌ی آنان در پارلمان را لغو کند

اقلیت‌های اقلیم کوردستان تصمیم دادگاه فدرال در مورد لغو سهم آنان در پارلمان کوردستان را محکم می‌کنند

اربیل (کوردستان ۲۴)– اقلیت‌های اقلیم کوردستان از رئیس جمهور عراق می‌خواهند که تصمیمات دادگاه فدرال در مورد لغو سهم اقلیت‌ها در  پارلمان اقلیم کوردستان را منحل کند و می‌گویند این تصمیمات "علیه دموکراسی، اصول حقوق بشر و همزیستی مسالمت‌آمیز اقلیت‌ها" است.

نمایندگان اقلیت‌های دینی و قومی اقلیم کوردستان صبح امروز دوشنبه 2024١٤ اسفند ١٤٠٢، در اعتراض به آخرین تصمیمات دادگاه فدرال برای لغو کرسی‌ها سهم اقلیت‌ها پارلمان کوردستانا گرد هم آمدند و نامه‌ای به زبان‌های کوردی، ترکمنی، سریانی، عربی و چند زبان دیگر به رئیس جمهور عراق، رئیس دادگاه فدرال، مقامات اقلیم کوردستان و جامعه‌ی بین‌المللی ارسال کردند.

اقلیت‌های اقلیم کوردستان از طرف‌ها می خواهند که در برابر این ظلم، بی‌عدالتی و تصمیم خلاف قانون اساسی برای لغو سهم اقلیت‌ها از کرسی‌های پارلمان که با خون شهدا و قیام مقدس برای مردم ما باقی مانده است، سکوت نکنند.نمایندگان این اقلیت‌ها گفتند که بر طبق قانون اساسی، لطیف رشید رئیس جمهور کنونی عراق صلاحیت مخالفت با تصمیمات دادگاه فدرال و جلوگیری از اجرای آنها را دارد و از پس چنین ظلم و ناعدالتی پذیرفته نخواهد شد.

اقلیت‌های اقلیم کوردستان از همه‌ی نیروهای سیاسی کوردستان خواسته‌اند تا برای توقف تصمیمات دادگاه فدرال تلاش کنند، زیرا همانطور که گفته اند «حذف کرسی‌های اقلیت‌ها در پارلمان کوردستان به نفع هیچ کدام از طرف‌ها نیست.اقلیت‌های کوردستان می‌گویند: "اقلیت‌ها همیشه از اقلیم کوردستان و ساختار قانونی آن محافظت کرده اند. همه‌ی اقلیت‌ها با هم برای توسعه‌ی بیشتر اقلیم کوردستان تلاش کرده‌ و در عین حال بر یکپارچگی خاک عراق تاکید کرده‌اند. اما متأسفانه توسط اتحادیه‌ی میهنی کوردستان مورد توهین قرار گرفته اند برای آن دسته از احزاب سیاسی که از لغو آخرین کرسی خوشحال شد‌ه‌اند، متأسف هستند.

در این نامه تاکید شده است که تصمیم دادگاه فدرال برای لغو کرسی‌های سهم اقلیت‌ها در پارلمان کوردستان یک "نسل کشی سیاسی و اجتماعی" علیه اقلیت‌های مختلف کوردستان است و از طرف‌های ذیربط خواسته شده است که این "ظلم و بی عدالتی" را نپذیرند. آنها گفتند که این تصمیمات "بر خلاف دموکراسی، اصول حقوق بشر و همزیستی مسالمت‌آمیز در اقلیم کوردستان است.

"بر اساس تصمیمات دادگاه عالی فدرال عراق که در روز چهارشنبه ٢١/٢/٢٠٢٤صادر شد، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق وظیفه‌ی برگزاری و نظارت بر ششمین دوره‌ی انتخابات پارلمانی کوردستان را بر عهده خواهد گرفت. اقلیم کوردستان به چهار حوزه تقسیم می شود و تعداد کرسی های پارلمان کوردستان از ١١١ به ١٠٠ کرسی کاهش می یابد.

نیچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان روز یک‌شنبه ١٣ اسفند بر اساس ماده ١٠ قانون شماره ١ ریاست جمهوری سال ٢٠٠٥روز دهم ژوئن آینده را به عنوان روز برگزاری انتخابات پارلمان کوردستان تعیین کرد.