وزیر آموزش و پرورش: برق ده‌ها مدرسه اقلیم کوردستان از انرژی خورشیدی تامین می‌شود

"دولت برای مدارس دیگر هم برق خورشیدی تامین می‌کند"
عكس: آرشیو
عكس: آرشیو

اربیل (کوردستان٢٤)- برق ده‌ها مدرسه اقلیم کوردستان با اتکا به انرژی خورشیدی تامین می‌شود و وزیر آموزش و پرورش می‌گوید در نظر دارند این  طرح را توسعه دهند.

آلان محمد سعید، وزیر آموزش و پرورش اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه ٥ مارس، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در کابینه نهم دولت، برق ٦٠ مدرسه از طریق تاسیس نیروگاه خورشیدی تامین شده و هزینه ٣٣ مدرسه آن را یونیسف تامین کرده است.

وزیر آموزش و پرورش در بیانیه تاکید کرده است که دولت اقلیم با تخصیص هزینه، برای تامین برق ٧٢ مدرسه دیگر با اتکا به انرژی خورشیدی، برنامه‌ریزی کرده است.

همچنین از تامین برق خورشیدی برای ٣٥ مدرسه دیگر با هزینه یونیسف در سال جاری خبر داده است.

کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، در چارچوب تلاش‌ها برای رویارویی با پیامدهای تغییرات آب و هوایی، تاکنون چند نیروگاه خورشیدی در مناطق مختلف اقلیم احداث کرده است و ٢٠ تا ٣٠ درصد برق اقلیم کوردستان با اتکا به انرژی خورشیدی، تامین می‌شود.

ب.ن