مثال آلوسی: پارت دموکرات کوردستان اراده‌ی مردم کوردستان را تسلیم کمسیون انتخابات عراق نمی‌کند

پارت دموکرات کوردستان در بیانیه‌ای در مخالفت با تصمیم دادگاه فدرال انتخابات اقلیم کوردستان را تحریم کرده است
مثال الوسی
مثال الوسی

اربیل (کوردستان ۲۴)- یک تحلیلگر سیاسی می‌گوید: تصمیم پارت دموکرات کوردستان تحریم انتخابات نیست، بلکه خودداری از تحویل اراده‌ی مردم کوردستان به کمیسیون انتخابات عراق است.

مثال آلوسی، تحلیلگر سیاسی روز سه‌شنبه ٢٩ اسفند ١٤٠٢ به کوردستان 24 گفت که این انتخابات بر عهده‌ی رهبری ملی کوردستان از جمله پارت دموکرات کوردستان است. این انتخابات برسر دو راهی یا کوردستان و یا تسلیم شدن به تقلب‌ها و توسعه‌ی هژمونی ایران در عراق و کوردستان است یا شبه‌نظامیان و آنانی که تحت فرمان دیگر کشورها و از جمله دادگاه فدرال غیرقانونی است.  

به گفته‌ی آلوسی، تصمیم پارت دموکرات کوردستان  نه تحریم انتخابات، بلکه امتناع از تحویل خواست مردم کوردستان به کمیسیون انتخابات عراق است که شکست خود را در جلوگیری از تقلب و کنترل نتایج انتخابات ثابت کرده است.

دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان در بخشی از این بیانیه می‌گوید: "پس از سقوط رژیم گذشته، مشخص شد که عراق چند قومیتی و چند مذهبی را نمی‌توان به درستی توسط یک اقلیت اداره کرد. متأسفانه سیاست مداخله‌جویی، ایجاد گرسنگی، کاهش بودجه و حقوق مردم و همچنین سیاست اجرای گزینشی قانون اساسی گام‌هایی برای کاهش قدرت ساختار قانونی اقلیم کوردستان است.

در بخش دیگری از بیانیه‌ی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان آمده است: "در اینجا ما احزاب ائتلاف در مدیریت دولتی را مسئول عدم اجرای قانون اساسی و کلیه‌ی نکات توافقنامه‌ی سیاسی و اداری برای تشکیل دولت فعلی عراق به ریاست آقای محمد شیاع السودانی می‌دانیم، در غیر این صورت نمی‌توانیم به همکاری خود با این ائتلاف در فرایند سیاسی ادامه دهیم.

پارت دموکرات کوردستان می‌افزاید: ما همچنین به افکار عمومی عراق و بین‌المللی اعلام می‌کنیم که علی‌رغم اعتمادبه‌نفسس خود و حمایت مردم کوردستان در تمامی انتخابات‌ها از سال۱۹۹۲، همچنان به خود و مردم خود به عنوان اولین نیروی کوردستان معتقدیم که جایگاه تاریخی و مسئولیت خود در حفاظت از حقوق مشروع مردم کوردستان و نظام دموکراتیک و فدرال عراق و همچنین مشروعیت ندادن به انتخابات غیرقانونی و غیر دموکراتیک و ایستادگی در برابر کلیه‌ی موارد نقض قانون اساسی را به نفع مردم و کشور خود می‌دانیم. تصمیم غیرقانونیی و نظام تحمیلی خارج از اراده‌ی اقلیم کوردستان و نهادهای قانون اساسی آن را نمی‌پذیریم و نباید انتخابات تحت یک نظام تحمیلی برگزار شود.