مایلز کاگینز:توقف صادرات نفت اقلیم کوردستان توازن بازار جهانی انرژی را بر هم زده است

"ازسرگیری صادرات نفت اقلیم برای عراق و آمریکا بسیار مفید است"
مایلز کاگینز، سخنگوی انجمن صعنت نفت کوردستان- اپیکور
مایلز کاگینز، سخنگوی انجمن صعنت نفت کوردستان- اپیکور

اربیل (کوردستان٢٤)- سخنگوی انجمن صعنت نفت کوردستان، می‌گوید توقف صادرات نفت اقلیم کوردستان موجب عدم توازن در بازار جهانی انرژی شده و ازسرگیری صادرات نفت اقلیم را برای عراق و آمریکا، بسیار مفید دانست.  

مایلز کاگینز، سخنگوی انجمن صعنت نفت کوردستان- اپیکور، امروز یکشنبه ٢٤ مارس در مصاحبه با کوردستان٢٤، با اشاره به سفر آتی محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق به آمریکا، آن را فرصت مناسبی برای تصمیم‌گیری در مورد ازسرگیری صادارت نفت اقلیم کوردستان دانست.

وی تاکید کرد برخی جریان‌های عراقی که وابسته به یکی از کشورهای همسایه هستند، مانع ازسرگیری صادرات نفت شده‌اند. "باید السودانی از این فرصت استفاده و ثابت کند که به استقلال کشور اعتقاد دارد و بر دولت خود اشراف دارد."

کاگینز گفت:"توقف صادرات نفت اقلیم کوردستان موجب عدم توازن در بازار جهانی انرژی شده است" و ازسرگیری صادرات نفت اقلیم را برای عراق و آمریکا نیز، بسیار مفید دانست.  

او با بیان اینکه آمریکا از بصره تا شمال، یک عراق نیرومند را می‌خواهد و خواستار آن است که اقلیم کوردستان در عراق همچنان قدرتمند باقی بماند گفت:"لازم است صنعت نفت در اقلیم کوردستان تقویت شود و صادرات آن از سر گرفته شود، زیرا به نفع همه عراقی‌ها است."

 مایلز کاگینز، گفت:"عراق از هر سو اقلیم کوردستان را تحت فشار قرار داده است، باید مشکل بودجه و حقوق کارمندان اقلیم حل شود. اپیکور از کنگره آمریکا خواسته است برای ازسرگیری صادرات نفت، تلاش کند... برخی جریان‌ها در عراق نمی‌خواهند که اقلیم کوردستان دارای یک اقتصاد قوی باشد و پیشرفت‌های اقلیم را برنمی‌تابند."

سخنگوی اپیکور، با تاکید بر اینکه هزینه استخراج نفت در منطقه‌ای با منطقه‌ای دیگر فرق می‌کند، گفت:"نباید دولت عراق یک قیمت ثابت برای استخراج نفت در سراسر کشور، تعیین کند."

ب.ن