کارشناس انرژی: اقلیم کوردستان کلید صادرات نفت خاورمیانه است

"توقف صادرات نفت اقلیم بر بها و امنیت انرژی تاثیرگذار بوده است"
روناک فارس، کارشناس انرژی
روناک فارس، کارشناس انرژی

اربیل (کوردستان٢٤)- یک کارشناس انرژی، می‌گوید اقلیم کوردستان، کلید صادرات نفت خاورمیانه است و توقف صادرات نفت اقلیم بر بهای انرژی در جهان و امنیت جهانی انرژی تاثیرگذار بوده است.

روناک فارس، کارشناس انرژی، امروز دوشنبه ٢٥ مارس در مصاحبه با کوردستان٢٤، با اشاره به اهمیت جایگاه اقلیم کوردستان در عرصه انرژی، گفت توقف صادرات نفت اقلیم کوردستان بر بهای انرژی در جهان و امنیت جهانی انرژی تاثیرگذار بوده است.

وی، افزود:"اقلیم کوردستان، کلید صادرات نفت خاورمیانه است، زیرا دریای سرخ، مدیترانه و خلیج فارس را به هم متصل می‌کند، به همین دلیل توقف صادرات نفت اقلیم بر بخش انرژی خاورمیانه و جهان هم تاثیر گذاشته است."

همچنین گفت که برای درک تاثیرات توقف صادرات نفت اقلیم باید عوامل منطقه‌ای و بین‌المللی را در نظر گرفت. "از جمله ایران، ترکیه و کشورهای خلیج، و از طرفی دیگر آمریکا، چین و روسیه که در بخش انرژی رقابت دارند، برای مثال آمریکا خواستار صادرات نفت اقلیم کوردستان از طریق بندر جیحان ترکیه است."

و نیز با بیان اینکه ترکیه از اینرو حامی اصلی اقلیم کوردستان و عراق خواهد بود، گفت:"گزینه دیگر عراق برای صادرات نفت، مسیر عقبه است که در خصوص آن با عربستان سعودی قرارداد دارد. اما آیا وضعیت دریای سرخ به عراق اجازه می‌دهد که از طریق آن نفت صادر کند؟ بی‌شک اقلیم کوردستان ضامن امنیت انرژی در خاورمیانه است."

از ٢٥ مارس ٢٠٢٣ صادرات نفت اقلیم کوردستان از طریق بندر جیحان ترکیه، متوقف شده است. بغداد، اربیل و آنکارا در حال مذاکره برای ازسرگیری صادرات هستند.

توقف صادرات نفت اقلیم کوردستان، غیر از اینکه به بودجه و اقتصاد عراق و اقلیم کوردستان آسیب وارد کرده، کاهش نیم میلیون بشکه نفت در بازار انرژی جهان را نیز در پی داشته است.

ب.ن