سَربَست لَزگین: پارت دموکرات اسامی نامزدهای خود را به کمیسیون ارایه نمی‌کند

"امروز آخرین مهلت ثبت‌نام برای نامزدها در کمیسیون عالی انتخابات عراق است"
نشان پارت دموکرات کوردستان
نشان پارت دموکرات کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- در حالیکه امروز یکشنبه آخرین مهلت ثبت‌نام برای نامزدها در کمیسیون عالی انتخابات عراق است، پارت دموکرات کوردستان، اعلام کرد که اسامی نامزدهایش را به کمیسیون ارایه نمی‌کند.

سَربَست لَزگین، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، امروز یکشنبه ٣١ مارس، در مصاحبه با کوردستان٢٤ گفت:"پارت دموکرات کوردستان همانطور که قبلا اعلام کرده است در انتخابات پارلمانی اقلیم شرکت نمی‌کند."

این در حالی است که امروز یکشنبه، آخرین مهلت ثبت‌نام برای نامزدها در کمیسیون عالی انتخابات عراق است و پارت دموکرات اسامی نامزدهای خود را به کمیسیون، ارایه نکرده است، سَربَست لَزگین، گفت:"ما از کمیسیون درخواست نکرده‌ایم که مهلت ثبت‌نام نامزدها را تمدید کند و اسامی نامزدهای خود را هم ارایه نمی‌کنیم."

پارت دموکرات کوردستان، در واکنش به حکم اخیر دادگاه فدرال عراق که کرسی‌های جوامع ملیتی و دینی اقلیم کوردستان در پارلمان را ملغی کرد، اعلام کرد که انتخابات را تحریم می‌کند.

تاکنون اتحادیه میهنی کوردستان، دیگر حزب عمده اقلیم نیز اسامی نامزدهایش را به کمیسیون ارایه نکرده است.

تنها چند حزب کوچک و تعدادی نامزد مستقل، اسامی نامزدهایشان را به کمیسیون ارایه کرده‌اند.

پیش از این، روز ١٠ ژوئن به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق، اعلام شده است.

ب.ن