رهبر ائتلاف دولت قانون: ممکن است مشکلات و اشتباهاتی در اجرای قانون اساسی وجود داشته باشد

برقراری ثبات در اقلیم کوردستان، به معنی ایجاد ثبات در کل عراق است
حیدر لامی
حیدر لامی

اربیل (کوردستان۲۴)- یکی از رهبران ائتلاف قانون در مورد روابط اربیل و بغداد می‌گوید پیشرفت سیاسی مناسب در سایه‌ی قانون اساسی عراق یک فرایند واقعی به‌دست خواهد آمد و به ثبات در این کشور می‌انجامد. وی تأکید کرد که "ما بدون برقراری ثبات اقلیم کوردستان یک قدم پیشرفت نخواهیم کرد".

شیخ حیدر لامی، از رهبران ائتلاف دولت قانون به کوردستان ۲۴ گفت که اقلیم کوردستان بخش بسیار مهمی از عراق است و ضرب‌المثلی وجود دارد که اگر قسمت بالای بدن خوب باشد، تمام بدن خوب می‌شود.

لامی گفت: "فرایند سیاسی در عراق در بلندمدت به سمت استحکام و ثبات در حال حرکت است."

او گفت: "نیروهای سیاسی عراق مخصوصا پارت دموکرات کوردستان دوشادوش هم برای سرنگونی رژیم صدام مبارزه کرده‌اند."

وی گفت: هیچ مسئله‌ی حل نشده‌ای بین اربیل و بغداد وجود ندارد زیرا ما قبلا برای تشکیل عراق با یکدیگر همکاری کرده‌ایم، اما ممکن است مشکلات و اشتباهاتی در اجرای قانون اساسی وجود داشته باشد.

وی گفت: چارچوب هماهنگی با درک جدیدی پا پیش گذاشته است، زیرا معتقد است بدون ثبات اقلیم کوردستان نمی‌توان یک قدم جلو برداشت و برقراری ثبات اقلیم کوردستان، به معنی ایجاد ثبات در کل عراق است.

وی تأکیدکرد که تفاهم خوبی با اقلیم کوردستان وجود دارد، پرزیدنت بارزانی دیدگاه خوبی برای ثبات عراق دارد، در مقابل همه‌ی سران در چارچوب هماهنگی از ثبات در اقلیم کوردستان حمایت می‌کنند.