بنیان‌گذار اجلاس آزادی مذهبی: اقلیم کوردستان نقش مهمی در گفتگوهای بین مقامات ارشد آمریکایی و عراقی دارد

مردم عراق می‌توانند از تجربه‌ی اقلیم کوردستان بهره ببرند

اربیل (کوردستان ۲۴)– رئیس و بنیانگذار اجلاس بین‌المللی آزادی مذهبی می‌گوید اقلیم کوردستان نقش مهمی در گفتگوهای بین مقامات ارشد آمریکایی و عراقی دارد و اقلیم کوردستان نمونه‌ی خاصی از آزادی مذهبی برقرار است.

سفیر سام براون بک، رئیس و بنیان‌گذار اجلاس بین‌المللی آزادی مذهبی روز چهارشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٣، به کوردستان ۲۴ گفت که اقلیم کوردستان نقش مهمی در گفتگوهای بین مقامات ارشد ایالات متحده و عراق ایفا می‌کند و اقلیم کوردستان به عنوان یک نمونه منحصر به فرد تلقی خواهد شد.

رئیس و بنیان‌گزار اجلاس بین‌المللی آزادی مذهبی، گفت اقلیم کوردستان در گذشته، اکنون و در آینده از جایگاه بلند و شناخته شده‌ای برخوردار خواهد بود و ایالات متحده معتقد است که ثبات و زندگی مسالمت‌آمیز و پیشرفت اقلیم کوردستان و عراق بسیار مهم است.

سفیر سام براون بک گفت که اقلیم کوردستان نمونه‌ی خاصی از آزادی مذهبی است و همه‌ی اقلیت‌ها است و اقلیت و اکثریت در کوردستان از آزادی مذهبی خود برخوردار هستند.

وی با اشاره به اینکه ثبات اقلیم کوردستان برای آمریکا مهم است، گفت: برای این منظور کمک به نیروهای پیشمرگه یکی از موضوعات گفت‌وگوی مقامات آمریکایی و عراقی است.

"ایالات متحده برای آزادی در اقلیم کوردستان اهمیت زیادی قائل است، حتی عراق باید اجازه ادامه این آزادی را بدهد، زیرا در نهایت این به نفع عراق است و مردم عراق می‌توانند از تجربه‌ی اقلیم کوردستان بهره ببرند و آزادی مذهبی خود را داشته باشند.

سام براون بک افزود  "مردم را نمی"توان از اداره کشورشان حذف کرد، زیرا این امر امنیت کشور را تهدید می‌کند و یک امر قانونی و براساس قانون اساسی در اداره‌ی کشور نیست." در این زمینه، ایالات متحده از همه می‌خواهد که در اداره‌ی اقلیم کوردستان به شیوه قانونی و بر طبق قانون اساسی مشارکت داشته باشند.