مدیر مرکز مطالعات فرانسه در مورد عراق: امضای توافق جامع میان آمریکا و عراق به نفع اقلیم کوردستان و عراق است

در صورت امضای چنین توافقی سلطه‌ی شبه‌نظامیان محو خواهد شد
عادل باخوان، مدیر مرکز مطالعات فرانسه در مورد عراق
عادل باخوان، مدیر مرکز مطالعات فرانسه در مورد عراق

اربیل (کوردستان ۲۴)– مدیر مرکز مطالعات فرانسه در مورد عراق می‌گوید: اگر آمریکا بتواند با السودانی یک توافق جدید و جامع امضا کند، هم به نفع اقلیم کوردستان و هم به نفع عراق خواهد بود.

عادل باخوان، مدیر مرکز مطالعات فرانسه در مورد عراق روز پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳، به کوردستان 24 گفت که دیدار‌های جداگانه‌ی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و نخست وزیر عراق از آمریکا برای عراق و اقلیم کوردستان ازاهمیت ویژه‌ی خود برخودار است.

مدیر مرکز مطالعات فرانسه در عراق گفت: نخست وزیر اقلیم کوردستان در سفر به آمریکا قبل از نخست‌وزیر عراق کار بسیار خوبی انجام داد. وی در این سفر برای پروند‌ه‌هایی که برای اقلیم کوردستان مهم هستند، زمینه‌سازی کرد تا اداره‌ی آمریکا بتواند به طور مستقیم  و غیر مستقیم این پرونده‌ها را با السودانی مورود گفتگو قرار دهد.

عادل باخوان گفت: اگر ایالات متحده بتواند یک توافق جدید و جامع با السودانی در مورد همه‌ی مسائل امضا کند، هم به نفع اقلیم کوردستان و هم به نفع عراق خواهد بود، زیرا به این معناست که حضور آمریکا در عراق به عنوان حضوری جامع، شکل دیگری به خود خواهد گرفت. در عراق، این برای اقلیم کوردستان خوب خواهد بود، زیرا در این صورت سلطه‌ی شبه‌نظامیان محو خواهد شد.