پرزیدنت بارزانی: بمباران قلادزی برگی سیاه از وحشی‌گری رژیم سابق عراق با مردم کوردستان است

"به روح پاک شهدای آن فاجعه و همه شهدای کوردستان درود می‌فرستیم"
پرزیدنت مسعود بارزانی
پرزیدنت مسعود بارزانی

اربیل (کوردستان٢٤)- پرزیدنت بارزانی، در گرامیداشت پنجاهمین سالیاد قربانیان بمباران قلادزی و دانشگاه سلیمانیه در قلادزی، آن را برگی سیاه از وحشی‌گری و بی‌پروایی رژیم سابق عراق با مردم کوردستان، توصیف کردند.

پرزیدنت مسعود بارزانی، امروز چهار‌شنبه ٢٤ آوریل، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، در پنجاهمین سالیاد بمباران شهر قلادزی و دانشگاه سلیمانیه در قلادزی، پیامی منتشر کردند.

پرزیدنت بارزانی، نوشتند:"بمباران قلادزی و دانشگاه سلیمانیه برگی سیاه از وحشی‌گری و بی‌پروایی رژیم سابق عراق با مردم کوردستان است."

همچنین تاکید کردند:"در پنجاهمین سالگرد بمباران ظالمانه قلادزی و دانشگاه سلیمانیه به روح پاک شهدای آن فاجعه و همه شهدای کوردستان درود می‌فرستیم."

 

ب.ن