پارلمان عراق بە لغو تحریم بانک‌های اقلیم کردستان رأی داد

دولت مرکزی عراق درپی برگزاری همە‌پرسی استقلال کردستان بانک‌های اقلیم کردستان را تحریم کردە بود

K24 - اربیل

پارلمان عراق امروز دوشنبه٩ بهمن، تصمیم‌ قبلی خود در خصوص تعامل با بانک‌های کردستان را که در واکنش به همه‌پرسی استقلال کردستان اتخاذ شده بود، لغو کرد.

"نجیبه نجیب" نماینده پارلمان عراق ضن اشارە بە تحریم‌های دولت مرکزی علیە اقلیم کردستان گفت که «پارلمان در سوم اکتبر گذشته، تعاملات مالی با کردستان را در واکنش به همه‌پرسی، متوقف کرده بود. امروز پارلمان رأی داد که دیگر نیازی به ادامه تدابیر سابق در این خصوص نیست."

سه ماه پیش بغداد در دستوری از جانب بانک مرکزی، هرگونه فروش دلار به چهار بانک اصلی کردستان را متوقف کرده و گفته بود که هیچ یک از حوالجات ارزی را منتقل نمی‌کند. بغداد از بانک‌های بین‌المللی و خارجی نیز خواسته بود که تعاملات خود با کردستان را متوقف کنند.

دولت مرکزی عراق در پی برگزاری همە‌پرسی استقلال کردستان کە ٩٣درصد از شرکت کنندگان بە آن "آری" گفتند، از طریق بستن مرزهای زمینی و بستن فرودگاههای کردستان بر پروازهای خارجی و تحریم بانک‌های کردستان اقلیم کردستان را تحت فشار قرارداد.

با گذشت بیش از چهار ماه از برگزاری همە‌پرسی استقلال کردستان هنوز دولت م عراق فرودگاههای بین‌المللی کردستان را بر روی پروازهای خارجی بستە است.

/چللب