دفاع از حقوق بشر روابط کانادا و عربستان را تیرە کرد

وزارت خارجه کانادا از بازداشت فعالان حقوق بشر در عربستان ابراز نگرانی کردە است

 اربیل(کردستان٢٤)- عربستان سعودی اعلام کرد کە سفیر کاندا را اخراج، سفیر خود را ازاین کشور فراخواهد خواند. عربستان کانادا را بە دخالت در امور داخلی این کشور متهم کردە است.

عربستان گفته است که به دلیل دخالت کانادا در امور داخلی‌ کشورش، تمام روابط جدید بازرگانی و سرمایه‌گذاری خود را با این کشور تعلیق می‌کند.

وزارت خارجه کانادا، هفته پیش در توئیتی در خصوص بازداشت فعالان حقوق بشر در عربستان گفت که "عمیقا نگران" است و خواهان آزادی فوری آنها شده بود.

عربستان سعودی گفته است که به دلیل "دخالت" کانادا در امور داخلی‌ عربستان، تمام روابط جدید بازرگانی و سرمایه‌گذاری خود را با این کشور تعلیق می‌کند.

واکنش عربستان به ابراز نگرانی کانادا در خصوص بازداشت چندین فعال حقوق بشر در عربستان بوده است. یکی از بازداشت شدگان سمر بدوی، فعال حقوق زنان سعودی-آمریکایی است.

خانم بدوی خواهان پایان نظام قیمومت مردان بر زنان در عربستان سعودی بوده است.

سمر بدوی در کنار هیلاری کلینتون و میشل اوباما. او در سال ۲۰۱۲ جایزه بین‌المللی شجاعت زنان را گرفت
سمر بدوی در کنار هیلاری کلینتون و میشل اوباما. او در سال ۲۰۱۲ جایزه بین‌المللی شجاعت زنان را گرفت

 شبکه تلویزیونی خبری دولتی در عربستان گزارش داد که این زنان به دلیل تماس‌هایشان با یک کشور خارجی دستگیر شده‌اند.

وزارت خارجه عربستان سعودی گفته است که هیچگونه دخالت در امور داخلی خود را نمی‌پذیرد.

/ا.م