تصمیم جدید وزارت داخله‌ی اقلیم کردستان برای جلوگیری از شیوع کرونا

وزارت داخله‌: با کاهش سفر به شهرهای اقلیم از شیوع کرونا جلوگیری کنید

اربیل (کردستان٢٤) – وزارت داخله‌ی اقلیم کردستان، در اطلاعیه‌ای از شهروندان اقلیم خواست؛ سفر به دیگر شهرهای عراق را متوقف کنند و سفر به شهرهای داخل اقلیم را کاهش دهند.

در اطلاعیه‌ی وزارت داخله‌ی اقلیم کردستان، آمده است:" برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، از کلیه‌ی شهروندان اقلیم کردستان درخواست می‌کنیم، سفر به دیگر شهرهای عراق، خصوصا شهرهای نجف و کرکوک را متوقف کنند".

در باره‌ی سفر به شهرهای اقلیم کردستان نیز، تاکید کرده است:"در داخل اقلیم، بهتر است که به غیر از موارد ضروری، میزان سفر به شهرها کاهش داده شود".

وزارت داخله‌ی اقلیم کردستان در راستای جلوگیری از شیوع کرونا، پیشتر نیز تصمیماتی مبنی بر مسدود کردن گذرگاههای مرزی و مسافرتها به داخل و خارج اقلیم. اتخاذ کرده است.