منع آمدورفت در اقلیم کردستان ۵ روز دیگر تمدید شد

استانداری‌ها‌‌ و واحد‌های اداری اقلیم کردستان در مورد چگونگی تأمین مایحتاج عمومی مردم تصمیم می‌گیرند

اربیل (کردستان۲۴)- ریبر احمد وزیر داخله‌ی اقلیم کردستان در کنفرانسی خبری در شهر سلیمانیە اعلام کرد کە منع آمدورفت در شهرهای بزرگ اقلیم کردستان بە مدت پنج روز دیگر تمدید خواهد شد. 

ریبر احمد کە جهت نظارت بر امور مبارزە با کرونا در استان سلیمانیە حضور داشت، ضمن تأکید بر اینکه مبارزه با کرونا مخصوصاً در ۱۴ آتی بسیار مهم است، از مقاومت مردم کردستان قدردانی کرد. 

وزارت بهداشت اقلیم کردستان پیش‌تر خواستار تمدید مقرارات منع آمدورفت در پنج روز آینده شده بود.

وزارت کشور نیز لحظاتی پیش با انتشار اطلاعیه‌ی شماره ۲۰ خود بر تمدید مقررات منع آمدورفت از ساعت ۲۴ امروز چهارشنبه بە وقت کردستان بە مدت پنج روز تأکید کرد

در اطلاعیەی وزارت داخله‌ی اقلیم کردستان بە استانداری‌ها و واحدهای اداری اقلیم کردستان برای چگونگی تأمین امنیت و مایحتاج عمومی مردم اختیارات تام داده‌شده است.

/ا.م