4 mêdalya yên zêrr hene û xwe amade dike bo zêdtir

Xortek ê xwedî pêdivî yên taybet, ji Kurd ên Cizîrê, li bakur a Kurdisatnê , xwedî 2 mêdalîya yên zêrî yên Cîhanî û dû mêdalîya yên zêrrî yên Ewrûpîye di zoranê de.Ew xwe bo dest kevtî yên zêdetir amade dike.
kurdistan24.net

K24- Cizîr

Xortek ê xwedî pêdivî yên taybet, ji Kurd ên Cizîrê, li bakur a Kurdisatnê , xwedî 2 mêdalîya yên zêrî yên Cîhanî û dû mêdalîya yên zêrrî yên Ewrûpîye di zoranê de.Ew xwe bo dest kevtî yên zêdetir amade dike.

Selîm Sadakî xweşhale ku carek a dî wek nwêner ê Şirnaxê pişkdarîyê di zoranbazîyê de bike