برداشت محصول سیب زمینی در پنجوین

مهر ماه فصل برداشت سیب زمینی در پنجوین
مهر ماه فصل برداشت سیب زمینی در پنجوین
زمین‌های پنجوین سالانه حدود ٤ هزار تن محصول می‌دهند

اربیل (کوردستان٢٤)- سالانه در بیش از ٤٠٠ هکتار زمین‌های منطقه پنجوین، سیب زمینی کاشت می‌شود و حدود ٤ هزار تن محصول می‌دهند.

کشاورزان منطقه پنجوین برداشت محصول سیب زمینی را آغاز کردند.

خاک منطقه پنجوین برای تولید سیب زمینی بسیار مناسب است و سالانه در بیش از ٤٠٠ هکتار زمین‌های این منطقه سیب زمینی کاشت می‌شود و حدود ٤ هزار تن محصول می‌دهند.

سالانه در اقلیم کوردستان بیش از ٥٠٠ هزار تن سیب زمینی تولید می‌شود. اگرچه این میزان تولید، در همه فصل‌ها نیاز داخلی اقلیم کوردستان را برآورده نمی‌کند و برای تامین نیازها باید سیب زمینی وارد کرد.

کشاورزان در اردیبهشت ماه کاشت سیب زمینی را آغاز کرده و در مهرماه محصول خود را برداشت می‌کنند.

ب.ن