موزه خانگی زوج کورد

"مانند بچه‌هایمان از این آثار نگهداری می‌کنیم"
"مانند بچه‌هایمان از این آثار نگهداری می‌کنیم"
"نباید سنت‌ها را فراموش کرد"

اربیل (کوردستان٢٤) – زوج کورد در موزه خانگی خود از آثار تاریخی نگهداری می‌کنند.

عبدالجبار طاهر، معروف به بابی حیران، از سال ١٣٧٠ میلادی پیشمرگ بوده و در سال ١٣٧٧ یک پای خود را در حین انجام وظیفه از دست داده است.

او در مدت پنج سال گذشته یکی از اتاق‌های خانه خود را به موزه تبدیل کرده است و در آن آثار فرهنگی و سنتی کوردی را نگهداری می‌کند.

عبدالجبار به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت:" فرهنگ و سنن معرف جوامع هستند و از راه‌ آنها می‌توان ملت کورد را بهتر شناخت، بنابراین نباید فرهنگ و سنت‌های قدیمی را فراموش کرد".

همسر عبدالجبار، در جمع‌آوری و نگهداری آثار به او کمک می‌کند، او می‌گوید:" برخی از آثار مربوط به ١١٠ سال پیش هستند و از داخل و خارج برای بازدید از آنها به خانه ما می‌آیند و این باعث افتخار است، ما مانند بچه‌هایمان از این آثار نگهداری می‌کنیم".

این زن و مرد کورد آثاری را نیز که دیگران برایشان می‌برند، قبول می‌کنند و به نمایش می‌گذارند و می‌توان در موزه آنها آثار بسیاری از نقاط مختلف کوردستان، مشاهده کرد.

 

0
1
2
3
4
5
6

 ب.ن