نگرانی عکاسان مریوان از وضعیت پرندگان زریبار

نمایشگاه عکاسی از پرندگان در ساحل دریاچه زریبار
نمایشگاه عکاسی از پرندگان در ساحل دریاچه زریبار
"زندگی پرندگان زریبار در معرض تهدید است"

اربیل (کوردستان٢٤) –  یک نمایشگاه عکاسی، خطرات زیست‌محیطی برای پرندگان دریاچه زریبار را به شهروندان یادآوری می‌کند.

گروه نظارت بر پرندگان در انجمن سبز مریوان، در ساحل دریاچه زریبار، یک نمایشگاه عکاسی از پرندگان این دریاچه برگزار کرد.

هدف از برگزاری نمایشگاه، افزایش سطح آگاهی شهروندان از وضعیت محیط زیست دریاچه زریبار و خطراتی که پرندگان آن دریاچه را تهدید می‌کنند، اعلام شده است.

در این نمایشگاه ٢٧ عکس از پرندگانی نمایش شده‌اند که بیشتر آنها مهاجر هستند و هر سال، چند ماهی را در دریاچه زریبار زندگی می‌کنند.

عکس‌ها توسط دو عضو گروه نظارت بر پرندگان انجمن سبز به ثبت رسیده‌اند.

جلال پزشک، یکی از عکاسان نمایشگاه، گفت:" برای ثبت عکس‌های نمایش شده، زحمات بسیاری کشیده‌ایم، ثبت بعضی از آنها یک سال طول کشیده است تا موقعیت مناسب برای ثبت فراهم شود. عکاسی از پرندگان کار آسانی نیست، پیش آمده که برای ثبت یک عکس مدت هشت ساعت در یک نقطه منتظر مانده‌ام".

نمایشگاه با استقبال گرم مردم روبرو شده است. برگزارکنندگان می‌‌گویند از طریق آن اهمیت حفظ محیط زیست دریاچه را برای مردم روشن کرده‌اند. آنها می‌گویند دریاچه در وضعیت بدی قرار گرفته و زندگی پرندگان در معرض تهدید است.  

دیلان صحراگرد، از بازدید کنندگان نمایشگاه، گفت:"برگزاری این نمایشگاه، اهمیت دریاچه زریبار را بیشتر نشان داد و به مردم یادآور شد که در برابر حفاظت از دریاچه و پرندگان آن مسئول هستند."

نمایشگاه چگونگی رفتار با پرندگان را به بازدید کنندگان می‌آموزد.

دریاچه زریبار در اطراف شهر مریوان و در غرب استان سنندج واقع شده و زیستگاه بیش از ٣١٠ نوع پرنده است.

0
1
3
4
5

ب.ن