چهارشنبه سوری در ایران

رقصیدن مردم تهران دور آتش در مراسم چهارشنبه سوری - عکس: خبرگزاری فرانسه
رقصیدن مردم تهران دور آتش در مراسم چهارشنبه سوری - عکس: خبرگزاری فرانسه
ایرانیان آخرین سه‌شنبه شب سال را جشن می‌گیرند

اربیل (کوردستان٢٤)- جشن باستانی چهارشنبه سوری به سنت دیرین در ایران برگزار شد.

ایرانیان هر ساله، آخرین سه‌شنبه شب قبل از تعطیلات نوروز و آمدن بهار را جشن می‌گیرند، جشنی که چهارشنبه سوری می‌نامند و در آن بر مبنای یک سنتی زردشتی از روی آتش می‌پرند و دور آن می‌رقصند.

سال نو ایرانی با پایان ٢٠ مارس آغاز می‌شود.

عکس، تهران ١٢ مارس ٢٠٢٤، از خبرگزاری فرانسه

0
1
2
4
4
5
6ب.ن