اسامی ٥ تن از کشته‌ شدگان تظاهرات روز شنبه "دورود" منتشر شد

تظاهرات اعتراضی و مخالفت با جمهوری اسلامی وارد چهارمین روز خود شد

 K24 - اربیل

وبسایت "هنگاو" کە موضوع حقوق بشر در شرق کردستان را دنبال می‌کند، تاکنون اسامی پنج تن از جانباختگان تظاهرات روز شنبە در شهرستان "دورود" از توابع استان لرستان را منتشر کردە است.

بر اساس این گزارش، اسامی این پنج تن، "حمزە لهشنی"، "محسن ویرایسی"، "محمد چوباک"، "حسین رشنو" و "احمد موسوی" اعلام شدە است.  

هنگاو در ادامە افزودە است کە در شهر کرمانشاه نیز حداقل ٨ نفر بر اثر شلیک نیروهای امنیتی مجروح شدەاند.

تظاهرات مخالفان جمهوری اسلامی کە اواخر هفتە گذشتە در شهر مشهد آغاز شد، در حالیکە اکثر نقاط ایران را دربر گرفتە، امروز وارد چهارمین روز خود شد.

/ا.م

تظاهرات شبانه مردمی در شهرهای مختلف ایران به روایت تصویر

نیروهای امنیتی ایران در سومین شب تظاهرات‌های سراسری بە سوی مردم شلیک کردند