کارول سیکورا: کرونا خودبه‌خود نابود می‌شود

"در همه جا یک الگوی مشابه در گسترش کرونا مشاهده شده است"

اربیل(کردستان٢٤)- دبیر پیشین سازمان جهانی بهداشت، از امکان نابود شدن ویروس کووید١٩ به طور طبیعی و پیش از ساخت واکسن آن خبر داد.

پروفسور کارول سیکورا، دبیر پیشین سازمان جهانی بهداشت، اعلام کرد؛ در همه جا یک الگوی تقریباً مشابه در گسترش ویروس کرونا مشاهده شده است و احتمال دارد میزان مقاومت به دست آمده در مقابل آن، بیش از میزان مورد تصور ما باشد.

کارول سیکورا، تاکید نمود؛ باید روند گسترش ویروس را کندتر کرد، اما همزمان احتمال دارد این ویروس خود به خود نابود شود و این فرضیه عملی است.

این در حالی‌ست که بسیاری از ویروس شناسان اظهار داشته‌اند؛ نابودی ویروس کرونا، تنها با ساخت واکسن آن ممکن است و تلاش‌ها برای یافتن این واکسن ادامه دارند.

ب.ن