وزیر خارجە آلمان وارد اربیل شد

زیگمار کابریل با مشاوران نظامی کشورش در کردستان دیدار خواهد کرد

K24 - اربیل

زیگمار گابیریل، وزیر خارجە آلمان عصر روز چهارشنبە (٣٠ فروردین ١٣٩٦) ، در فرودگاە بین‌المللی اربیل مورد استقبال نچیروان بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان قرار گرفت.

بر اساس گزارشها، زیگمار گاربریل روز پنجشنبە با مشاوران نظامی کشورش کە پیشمرگان کردستان را آموزش می‌دهند، دیدار کند.

آلمان یکی از اعضای ائتلاف ضد داعش است کە در بخش نظامی مستقیما با اقلیم کردستان همکاری می‌کند.

در ابتدای حملە داعش بە کردستان، کشور آلمان سلاح  نیمە سنگین ضد تانک "میلان" را در اختیار پیشمرگان گذاشت کە بە گفتە نیروهای پیشمرگە کردستان، استفادە از این نوع  اسلحە نقش تعیین کنندەای در شکست داعش داشتە است.