کشف ۲۵ کیلوگرم طلای قاچاق در گذرگاه مرزی حاج عمران

اموال کشف‌شده بە بخش امور قانونی گمرک حاج عمران واگذارشده است

اربیل(کُردستان٢٤)- کارمندان بخش امنیت گذرگاه مرزی حاج عمران روز سه‌شنبه ٢٤ تیرماه ٢٥ کلیوگرم طلای جاسازی شده در یک کامیون کشف و ضبط کردند.

بە گزارش خبرنگار کردستان۲۴ از حاج عمران، کارمندان آسایش ۲۵ کیلو ۴۰۰ گرم طلای جاسازی‌شده در داشبورد یکی از کامیون‌های اقلیم کردستان را پس از مراجعت از محوطه‌ی بارگیری در داخل خاک ایران کشف کرده‌اند.

این مقدار طلا پس از کشف و ضبط بە بخش امور قانونی گمرک حاج عمران تحویل داده‌شده است.

/ا.م