جبار یاور: باید خلاء امنیتی با مشارکت پیشمرگه پر شود

"هنوز توافق نهائی حاصل نشده است"

اربیل(کُردستان٢٤)- هیئت وزارت پیشمرگه کُردستان در دیدار با هیئت وزارت دفاع عراق، بر مشارکت نیروی پیشمرگه کُردستان در عملیاتهایی که در مناطق کُردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کُردستان انجام می‌شوند، تاکید کرد.

یک هیئت وزارت دفاع عراق برای گفتگو با هیئت وزارت پیشمرگه کُردستان وارد اربیل شد و موضوع خلاء امنیتی در مناطق کُردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کُردستان را مورد بررسی قرار دادند.

جبار یاور، دبیرکل وزارت پیشمرگه کُردستان، به گزارشگر کُردستان٢٤ گفت:" مسائلی را که با هیئت وزارت دفاع عراق در میان داریم بررسی می‌کنیم، در گذشته برای هماهنگی در برخی مناطق به توافق رسیده‌ایم، اما هنوز توافق نهائی حاصل نشده است".

وی آشکار ساخت که به هیئت وزارت دفاع عراق گفته‌اند؛ از این پس باید انجام عملیات در مناطق کُردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کُردستان، با مشارکت نیروی پیشمرگه کُردستان باشد. همچنین خلاء امنیتی مناطقی که داعش در آنها فعال شده، با ایجاد پایگاه مشترک پر شود.

این در حالی‌ست که گفتگوها میان وزارت پیشمرگه کُردستان و وزارت دفاع عراق، با نظارت نیروهای ائتلاف ضد داعش ادامه دارند و این ائتلاف از پر کردن خلاء امنیتی ایجاده شده با مشارکت نیروی پیشمرگه کُردستان حمایت می‌کند.

ب.ن