نگرانی شدید دولت اقلیم کُردستان از عدم تامین حقوق هم‌میهنان

"میان هم‌میهنان اقلیم و دیگر نقاط عراق تبعیض قائل نشوید"

اربیل(کُردستان٢٤)- هیئت وزرای دولت اقلیم کُردستان، نگرانی شدید خود را از موضع دولت فدرال نسبت به تامین حقوق و مزایای هم‌میهنان اقلیم کُردستان ابراز داشت.

امروز چهارشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٩، هیئت وزرای دولت اقلیم کُردستان به ریاست مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کُردستان، از طریق ویدئو کنفرانس نشستی برگزار کرد.

در این نشست، شرایط مالی اقلیم کُردستان و نتایج مذاکرات میان اقلیم و دولت فدرال عراق بررسی شد.

هیئت وزرای دولت اقلیم کُردستان، پس از برگزاری این نشست طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ دولت اقلیم کُردستان در راستای تامین حقوق و مزایای مالی حقوق بگیران اقلیم کُردستان، هیچ بهانه قانونی و مالی باقی نگذاشته است. تمام شرایط دولت فدرال را در چهارچوب قانون اساسی قبول کرده است، اما متاسفانه دولت فدرال بیش از سه ماه است که هیچ مبلغی تحت عنوان حقوق حقوق بگیران اقلیم واریز نکرده است.

در اطلاعیه همچنین تاکید شده است؛ بر مبنای قانون، اقلیم همانند دیگر نقاط عراق، حق دریافت حقوق تعیین شده خود را دارد و باید میان هم‌میهنان اقلیم و نقاط دیگر عراق تبعیض قائل نشود، چرا که این در قانون اساسی عراق تثبیت شده است.

هیئت وزرای دولت اقلیم کُردستان همچنین نگرانی شدید خود را از موضع دولت فدرال ابراز داشته و خواستار احترام گذاشتن به حقوق و مزایای هم‌میهنان اقلیم کُردستان و اجرای تعهدات قانونی نسبت به اقلیم شده است.

بر پایه اطلاعیه، در این نشست همچنین بر جلوگیری از تخلفات و رفتارهای غیرقانونی در گذرگاه‌های مرزی، تاکید شده است.

ب.ن