اردوغان در دیدار با نچیروان بارزانی: آرامش و امنیت کردستان برای ما دارای اهمیت است

K24 - اربیل

نچیروان بارزانی، نخست وزیری اقلیم کردستان و رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور، ترکیە طی دیداری در حاشیە نشست ٢٠١٧ شورای آتلانتیک در استانبول، بر تداوم روابط دوجانبە تأکید کردند.

 رئیس جمهور ترکیە، در این دیدار کە عصر جمعە، ٢٩ اردیبهشت برگزار گردید، ابتدا شهادت تعدادی از پیشمرگان کردستان را بە نخست وزیر اقلیم کردستان تسلیت گفت. این پیشمرگان هفتە گذشتە بر اثر حملە جنگندەهای ترکیە  بە منطقە شنگال بە شهادت رسیدند.

اردوغان، در دیدار با نچیروان بارزانی، بار دیگر تأکید کرد جنگند‌ه‌های ترکیە هنگام حملە بە طرفداران حزب کارگران کردستان (پ ک ک)، بە اشتباە مواضع پیشمرگان را بمباران کردەاند. رئیس جمهور ترکیە از این رخداد عمیقا ابراز نگرانی کرد.

اردوغان، در ادامە گفت: وجود نیروهای وابستە بە پ ک ک در کوە شنگال برای آنان قابل قبول نیست و باید با تلاش همە، پایگاههای پ ک ک در این مناطق برچیدە شود.

رئیس جمهور ترکیە، در ادامە این دیدار، ضمن تأکید بر تداوم روابط  اقلیم کردستان و ترکیە، گفت: این روابت برای آنان ارزشمند است و امنیت و بە نظر او آرامش اقلیم کردستان از اهمیت خاصی برخوردار است.

نچیروان بارزانی و اردوغان، در ادامە این دیدار روند آزاد سازی موصل و حل مناقشات مسالمت‌آمیز دولت اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق فدرال و اوضاع منطقە را مورد گفتگو قرار دادند.

نخست وزیر اقلیم کردستان در مورد عملیات آزاد‌سازی موصل گفت: از ابتدای آغاز این عملیات، اقلیم کردستان همکاری همه‌جانبە خود با ارتش عراق را ‌آغاز کردە است کە  تأثیر چشمگیری بر ریشەکن‌کردن تروریسم داشتە است.

منبع: سامانە رسمی دولت اقلیم کردستان