غرفه‌های بیست و هفت ناشردر نمایشگاه کتاب تهران تعطیل شد

ناشران اقلیم کردستان در نمایشگاە تهران حضور ندارند

k24 - اربیل

تا پایان روز هفتم نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران،غرفه‌های بیست و هفت ناشر از سوی هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران، تعطیل شده است.

همایون امیر زاده رئیس این هیئت به خبرگزاری‌های داخلی گفته است که این تعطیلی‌ها به دلایلی چون فروش کتابهای فاقد مجوز وزارت ارشاد، توزیع کتب سایر ناشران، ثبت نام کلاسهای آموزشی و واگذاری غرفه به غیر بوده است.

احکام صادر شده درباره این ناشران شامل تعطیلی غرفه‌ها تا پایان نمایشگاه سال جاری و محرومیت از حضور در نمایشگاه کتاب تهران وسایر استانهاست.

علاوه بر ناشران ایرانی، غرفه یک ناشر خارجی نیز در بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب، تعطیل شده است.

هادی کیا مسئول انتشارات مانگ
هادی کیا مسئول انتشارات مانگ

 

خبرنگار کردستان٢٤ از محل برگزاری سی‌امین نمایشگاە بین‌المللی کتاب تهران گزارش داد هیچکدام از ناشران اقلیم کردستان در این نمایشگاە حضور ندارند، اما ناشرانی از شرق کردستان در نمایشگاە شکرکت کردەاند.

رئوف محمودی از انتشارات کردستان، بە خبرنگار کردستان ٢٤ گفت: در این دورە نمایشگاە مشکل خاصی برای آنان ایجاد نشدە است کە شاید بە خاطر جو انتخاباتی باشد، اما سال گذشتە بە تعدادی از کتابهای ما اجازە پخش دادە نشد.

هادی کیا، مدیر مسئول انتشارات مانگ کە مرکز آن در شهر بانە است، گفت: غرفە مانگ از سوی بازدید کنندگان بە خوبی استقبال شدە و اکثر بازدید کنندگان از دانشجویانی تشکیل شدە است کە بە دنبال تازەهای نشر کردی هستند.

 

 

 

رئوف محمودی از انتشارات کردستان
رئوف محمودی از انتشارات کردستان

 

حدود یک ماە پیش نمایشگاە بین‌المللی کتاب اربیل در پایتخت اقلیم کردستان در حالی برگزار شد کە هیچکدام از ناشران ایرانی در آن شرکت نداشتند.

سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که از ۱۳ اردیبهشت آغاز شده، تا ۲۳ اردیبهشت ماه در مجموعه شهر آفتاب برپا خواهد بود.

 

اخبار مرتبط: 

در کردستان کتابها و نشریات قبل از چاپ و انتشار سانسور نمی‌شوند امسال هم در دوازدهمین نمایشگاە بین‌المللی کتاب اربیل هم از ناشران ایرانی خبری نبود