دانشجویان و بازرگانان کُردستان می‌توانند بە ایران سفر بکنند

بیماران و عراقی‌های دارای همسر ایرانی می‌توانند ویزای ایران دریافت بکنند
kurdistan24.net

اربیل (کُردستان۲۴)- مهدی شوشتری سرکنسول ایران در سلیمانیە روز پنجشنبه ۱۰مهرماه ۱۳۹۹، هنگام برگزاری نمایشگاه عکس در کنسولگری ایران، شرایط واجدین شرایط دریافت ویزای سفر بە ایران را اعلام کرد.

شوشتری گفت: بیماران، دانشجویان اقلیم کُردستان، افراد عراقی دارای همسر ایرانی و بازرگانان می‌توانند ویزای سفر به ایران را دریافت بکنند.

/ا.م