میزان تولید نفت اقلیم کردستان روزانه تا 602 هزار بشکه افزایش خواهد یافت

تولید نفت خام اقلیم کردستان با افزایش 10%، به 602 هزار بشکه در روز خواهد رسید

K24 - اربیل

به گزارش کوردستان24 از موسسه تحلیلی واشنگتن، تولید نفت خام اقلیم کردستان در مدت امسال در میدان نفت اتروش افزایش خواهد یافت و مجموع تولید نفت اقلیم 10% افزایش میابد.

این موسسه آمریکایی در یک تحقیق آشکارا کرد شرکتهای نفت ابوظبی در این میدان نفت استخراج خواهند کرد و به این ترتیب تولید نفت اقلیم امسال تا 602 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت، در حالی که در سال گذشته روزانه 550 هزار بشکه نفت تولید داشت