استاندار موصل: توافق عادی‌سازی اوضاع شنگال ماه آینده اجرا می‌شود

"تاکنون فرماندار جدید شنگال تعیین نشده است"

اربیل(کُردستان٢٤)- استاندار موصل، از اجرای توافق عادی‌سازی اوضاع شنگال در ماه آینده خبر داد.

نجم جبوری، استاندار موصل، در مورد اوضاع شهر شنگال و اجرای توافق عادی‌سازی اوضاع این شهر به (کُردستان٢٤) گفت:"از وضعیت امنیتی و اداری شهر شنگال رضایت ندارند".

استاندار موصل، همچنین اظهار داشت؛ توافق عادی‌سازی اوضاع شنگال میان دولت اقلیم کُردستان و دولت فدرال، در ماه آینده به اجرا درمی‌آید.

وی همچنین اعلام کرد؛ تاکنون به طور رسمی فرماندار جدید شنگال تعیین نشده است.

در ٩ اکتبر سال میلادی جاری، توافق عادیسازی اوضاع شنگال میان اربیل و بغداد امضا شد.

پس از حوادث آگوست ٢٠١٤ و اکتبر ٢٠١٧ میلادی، ساکنان شهر شنگال از خانه و کاشانه خود آواره شدند و اوضاع آن شهر با ورود نیروهای خارجی دچار آشفتگی شد.  

ب.ن