سبزترین خانه اقلیم کُردستان انتخاب شد

"اطرافیانم را به کاشتن گل و درخت تشویق می‌کنم"
kurdistan24.net

اربیل(کُردستان٢٤)- جایزه انجمن محیط زیست سوئد به سبزترین خانه اقلیم کُردستان در شهر هَلَبجَ تعلق گرفت.

روخوش سالح، شهروند هَلَبجَ که خانه خود را با کاشتن درخت و گل به یک محوطه سبز و جذاب تبدیل کرده است از سوی انجمن محیط زیست سوئد مورد تقدیر قرار گرفت و جایزه (سبزترین خانه سال) این انجمن به او تعلق گرفت.

روخوش به (کُردستان٢٤) گفت:" همیشه اطرافیانم را به اختصاص بخشی از خانه خود به گل و درخت تشویق می‌کنم".

او در داخل، در حیاط و حتی در جلوی خانه خود گل و درخت کاشته است و زمان زیادی را به نگهداری و مواظبت از آنها سپری می‌کند.

 

 انجمن محیط زیست سوئد هر سال با انتشار فراخوان از شهروندان اقلیم کُردستان می‌خواهد با ارسال عکس از محیط خانه خود در فرآیند انتخاب و معرفی سبزترین خانه سال شرکت کنند.

پروژه سبزترین خانه سال کُردستان به منظور تشویق شهروندان به توسعه فضای سبز شهری از سوی انجمن محیط زیست سوئد راه‌ندازی شده است.

ب.ن