رییس اقلیم کردستان انتخاب شیخ جدید ایزدی‌‌ها را تبریک گفت

بابا شیخ جدید ایزدی‌ها شنبه‌ی گذشت انتخاب گردید

اربیل (کُردستان ۲۴)- نچیروان بارزانی رییس اقلیم کردستان روز شنبه اول آذرماه ۱۳۹۹،  در گفتگویی تلفنی انتخاب جناب شیخ علی الیاس را به‌عنوان بابا شیخ ایزدی‌ها به ایشان تبریک گفت و برای وی آرزوی موفقیت کرد.

رییس اقلیم کردستان تأکید کرد کە جناب شیخ وظیفه‌ای روحانی را بر عهده دارد و ایشان نباید تحت تأثیر هیچ‌گونه گرایش سیاسی قرار بگرید و ابراز امیدواری کرد کە سایەی بابا شیخ ایزدی‌ها  بالای سر همەی ایزدیان باشد و با موفقیت نقش خویش را در جهت همزیستی مسالمت‌آمیز میان اقلیت‌های کردستان و عراق ایفا نماید. 

جناب بابا شیخ نیز در یان گفتگو ضمن تقدیر از این گفتگوی تلفنی رییس اقلیم کردستان خواستار تداوم حمایت‌های ریاست اقلیم کردستان و همە‌ی طرف‌ها‌ی کردستانی از ایزدی‌ها شد.

در پی درگذشت "خرتو حاجی اسماعیل" بابا شیخ ایزدی‌ها، ایزدی‌ها روز شنبه‌ی گذشته "علی الیاس حاجی ناصر" بە عنوان با شیخ جدید انتخاب کردند.

/ا.م