فایزر طی ۹ ماه آتی ۲۰۰ میلیون دوز واکسن به اتحادیەی اروپا می‌فروشد

اتحادیەی اروپا تاکنون تنها تجویز واکسن فایزر را تأیید کرده است
واکسن فایزر
واکسن فایزر

اربیل (کُردستان ۲۴)- یکی سخنگویان کمیسیون اروپا روز دوشنبه ۸ دی‌ماه گفت تحویل ۲۰۰ میلیون دوز از واکسن مشترک شرکت‌های «فایزر» و «بیون‌تک» به اعضای اتحادیه‌ی اروپا در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ تکمیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز بر اساس این زمان‌بندی که به نسبت آنچه که قبلاً تصور می‌شد، طولانی‌تر است، کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا با حدود ۴۵۰ میلیون جمعیت برای انجام واکسیناسیون گِسترده در برابر ویروس کرونا به واکسن محصول شرکت‌های دیگر نیاز خواهند داشت.

بسیاری از کشورهای اروپایی از روز یکشنبه با استفاده از اولین محموله‌های واکسن «فایزر» و «بیون‌تک» روند واکسیناسیون کادر درمانی، افراد آسیب‌پذیر و سال‌خوردگان را آغاز کردند.

محصول مشترک «فایزر» و «بیون‌تک» تنها واکسنی است که آژانس دارویی اروپا تاکنون تجویز اضطراری آن را تأیید کرده و مستلزم تزریق دو دوز است.

سخنگوی کمیسیون اروپا خاطرنشان کرد که مذاکرات این اتحادیه با شرکت «فایزر» برای خرید ۱۰۰ میلیون دوز دیگر از واکسن که بخشی از قرارداد اولیه است ادامه دارد. تاریخ تحویل این ۱۰۰ میلیون دز هنوز مشخص نشده است.

/ا.م