وزیر خارجه‌ی سوریه از سوی اتحادیه‌ی اروپا تحریم شد

این تحریم‌ها اجازه نمی‌دهد فیصل مقداد وارد خاک اتحادیه‌ی اروپا بشود
فیصل مقداد، وزیر خارجه‌ی سوریه
فیصل مقداد، وزیر خارجه‌ی سوریه

اربیل (کُردستان ۲۴)- اتحادیه‌ی اروپا با انتشار سندی رسمی نام فیصل مقداد وزیر امور خارجه‌ی سوریه را به لیست سیاه تحریم‌شده‌های خود افزود.

به‌موجب این تحریم‌ها وزیر خارجه‌ی سوریە اجازه‌ی ورود به خاک اتحادیه‌ی اروپا را نخواهد داشت.

این سند تأکید کرده که این تحریم‌ها به‌موجب وضعیت مخاطره‌آمیز سوریه اتخاذ شده است.

اتحادیه‌ی اروپا در اکتبر سال گذشته‌ی میلادی ۳۰۰شخصیت سوریه‌ای ازجمله ۷وزیر کابینه‌ی بشار اسد را تحریم کرده و آنان را در «سرکوب شهروندان سوریه» سهیم دانسته بود.

/ا.م