نیروهای سوریه دمکراتیک بزرگترین بخش در حومه رقه را کنترل کردند

عملیات بازپس گیری شهر رقه طی چند روز آینده آغاز خواهد شد

K24 - اربیل

به گزارش کردستان24، نیروهای سوریه دمکراتیک بزرگترین بخش در حومه غربی شهر رقه را کنترول کردند.

نیروهای سوریه دمکراتیک در بیانیه ای اظهار داشت «نیروهایشان شب گذشته وارد بخش منصوره در حومه غربی رقه شدند و این ناحیه را کنترل کردند».

آمریکا که فرماندهی ائتلاف بین المللی جنگ علیه داعش را در دست دارد حمایتهای نظامی خود را به نیروهای سوریه دمکراتیک و نیروهای مدافع خلق-ی.پ.گ زیادتر کرده و طی روزهای گذشته با فرستادن انواع سلاحهای سبک و سنگین و تجهیزات نظامی، عملیات آزادسازی رقه را تسریع کرده است.

نیروهای سوریه دمکراتیک همچنین اعلام کرد عملیات بازپس گیری شهر رقه در طی چند روز آینده آغاز خواهد شد.

سخنگوی نیروهای سوریه دمکراتیک گفت «دهها عناصر مسلح داعش در جنگ منصوره کشته شدند».

نیروهای سوریه دمکراتیک روز 25 اردیبهشت 1396 مهلت 10 روزه به عناصر مسلح داعش داده بود خود را تسلیم کنند.

نیروهای سوریه دمکراتیک روز 15 آبان 1395 با مشارکت نیروهای مدافع خلق-ی.پ.پ و حمایت ائتلاف بین المللی جنگ علیه داعش به رهبری آمریکا عملیات بازپس گیری مناطق استان رقه را آغاز کردند و در سه مرحله اول عملیات چندین مناطق این استان را کنترل کردند و برای اولین بار هم وارد استان دیرزور شدند.

 روز 21 اردیبهشت گذشته تمام شهرستان «طبقه» در 50 کیلومتری غرب رقه و بزرگترین سد سوریه را کنترل کردند و در بعضی مناطق حومه رقه به شش کیلومتری شهر نزدیک شدند.