فردا ۵ هزار دوز واکسن چینی کرونا وارد کوردستان می‌شود

در گام اول تزریق واکسن کرونا ۲هزار نفر از کارمندان وزارت بهداشت اقلیم کوردستان واکسینه خواهند شد

اربیل (کوردستان۲۴)- وزیر بهداشت اقلیم کوردستان روز یکشنبه ١٠ اسفند اعلام کرد فردا شب ۵ هزار واکسن کورنا وارد اقلیم کوردستان می‌شود

دکتر سامان برزنجی، وزیر بهداشت اقلیم کوردستان روز یک‌شنبه در کنفرانسی خبری  اعلام کرد فردا دوشنبه، اولین کاروان واکسن "سینوفارم" چینی وارد اقلیم کوردستان خواهد شد.

وزیر بهداشت گفت: این واکسن‌ها پس از آزمایش‌های لازم مورداستفاده قرار خواهند گرفت.

بە گفته‌ی وزیر بهداشت، بخشی از این واکسن‌ها بر اساس تقاضای کنسولگری چین بە شهروندان چینی ساکن اقلیم کردستان اختصاص خواهد یافت و حدود ۴هزار دوز آن نیز بین کارمندان وزارت بهداشت تقسیم خواهد گرفت. با این وصف ۲هزار کارمند وزارت بهداشت دو دوز از این واکسن تعلق خواهد گرفت. 

وزیر بهداشت پیش بنی کرد کە ابتدای ماه میلادی آینده کاروان دوم واکسن کرونا وارد اقلیم کوردستان بشود.

/ا.م