حزب دموکرات خلقها از همه پرسی استقلال کردستان حمایت می‌کند

«ملت کرد همانند ملتهای فارسی، عرب و ترک حق استقلال دارد».

K24  - اربیل

به گزارش کردستان24، حزب دموکرات خلقها هدپ در ترکیه پشتیبانی خود را از همه پرسی استقلال کردستان اعلام کرد.

عثمان بایدمیر سخنگوی هدپ در سخنانی در مراسم افطار  در منطقه قزل تپه استان مردین در شمال کردستان با ابراز حمایت حزبش را از همه پرسی استقلال کردستان گفت «برادران کرد ما در جنوب کردستان با پارلمان، احزاب سیاسی و اراده سیاسیشان هر تصمیمی بگیرند، ما به آن احترام خواهیم گذاشت و از تصمیمشان حمایت خواهیم کرد».

بایدمیر با انتقاد از موضع آنکارا در قبال همه پرسی استقلال کردستان گفت « آشکارا میگویم ملت فارس چه حقی دارد، ملت عرب چه حقی دارد، ملت ترک چه حقی دارد، ملت کرد که صاحب اصیل این جغرافیا است همان حق را دارد، بدون کم و زیاد».

همه پرسی استقلال کردستان روز 25 سپتامبر 2017 میلادی (سوم مهر ماه 1396) برگزار خواهد شد.

پیشتر نمایندگان کرد مجلس ترکیه از حزب حاکم عدالت و توسعه حمایت خود را از همه پرسی استقلال کردستان اعلام کردند.

وزارت خارجه ترکیه با «اشتباه بزرگ» خواندن همه پرسی استقلال کردستان بر یکپارچگی وحدت ارضی و سیاسی عراق تاکید کرد.