تاریخ شروع جنگ جهانی سوم مشخص شد

به نظر وی لهستان، بریتانیا و هند در کنار آمریکا و چین قرار خواهند گرفت و با ترکیه و ژاپن روبرو خواهند شد.

K24 - اربیل

به گزارش کردستان24، درباره وقوع جنگ جهانی سوم پیشبینی و اظهار نظرهای زیادی شده است.

از جنگ سوریا گرفته تا کره شمالی و اختلاف بین آمریکا و روسیا و همچنین اختلافات بین آمریکا و چین در زمره پیشبینی‌های رخ دادن جنگ جهانی سوم  شمرده شده‌اند.

 اما جورج فریدمن فعال سیاسی گفته است جنگ جهانی سوم در سال 2050 رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ستانفورد که در سال 2009 در کتاب تحت عنوان «جهان پس از صد سال» به سناریو و تحولاتی قرن 21 پرداخته و گفته است جنگ جهانی سوم در سال 2050 رخ خواهد داد.

به باور فریدمن، جنگ بین آمریکا و چین رخ نخواهد داد و دو کشور در یک جبهه قرار خواهند گرفت.

این کارشناس که به پیشبینی درباره ژئوپلیتیک و ستراتیژی معروف است  سوال «آیا ما در شرف جنگ هستیم؟» مطرح کرده است.

به نظر وی  لهستان، بریتانیا و هند در کنار آمریکا و چین قرار خواهند گرفت و با ترکیه و ژاپن روبرو خواهند شد.

در این باره گفته است جنگ جهانی سوم با حمله غافلگیرانه ترکها و ژاپنی‌ها آغاز خواهد شد. آنها خواستار نابودی آمریکا نخواهند بود، بلکه می‌خواهند منافع ژاپن را در شمال غرب اقیانوس آرام و منافع ترکیه را در خاورمیانه را حفظ کنند.