مندائی‌ها جشن پنج روزه آفرینش را برگزار کردند

برخی از مندائی‌ها در اقلیم کوردستان زندگی می کنند که تعداد آنها نزدیک به ٤٠٠ نفر گزارش شده است
برگزاری "جشن آفرینش" مندائی‌ها
برگزاری "جشن آفرینش" مندائی‌ها

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- مندائی‌ها، یک اقلیت مذهبی در جهان هستند که هر ساله "جشن آفرینش" را با ادای غسل تعمید در کنار رودخانه‌ها برگزار می‌کنند.

مندائی‌ها که از آنان به صابئیان نیز یاد می‌شود، پیرو آئینی توحیدی هستند که گمان می‌رود پیش از ظهور مسیحیت یا در اوایل ظهور آن پدید آمده‌اند.

پیروان این آئین، بیشتر ساکن جنوب عراق و مناطق جنوبی ایران هستند.

پس از بروز جنگ در عراق، در سال ٢٠٠٣ میلادی، جمعیت مندائی‌ها کاهش قابل توجهی داشته است و به دیگر مناطق جهان مهاجرت کرده‌اند.

برخی از مندائی‌ها در اقلیم کوردستان زندگی می کنند که تعداد آنها نزدیک به ٤٠٠ نفر گزارش شده است.

"جشن آفرینش" مندائی‌ها مدت پنج روز طول می‌کشد.

عکس؛ فرانس پرس

برگزاری
برگزاری
برگزاری
برگزاری
برگزاری
برگزاری
برگزاری
برگزاری
برگزاری
برگزاری
برگزاری
برگزاری
برگزاری
برگزاری
برگزاری
برگزاری
برگزاری
برگزاری
برگزاری
برگزاری
برگزاری
برگزاری
برگزاری
برگزاری
برگزاری
برگزاری

ب.ن