سنگرهای نیروی پِشمَرگَ در منطقه پرده مورد حملات موشکی قرار گرفتند

" امشب سە موشک به سوی سنگرهای پِشمَرگَ در منطقه پرده پرتاب شدند "

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- مسئول شاخه سوم پارت دموکرات کوردستان، از مورد هدف قرار گرفتن سنگرهای نیروی پِشمَرگَ در منطقه پرده خبر داد.

محمد خورشید، مسئول شاخه سوم پارت دموکرات کوردستان در کرکوک، به (کوردستان٢٤) گفت:" امشب سە موشک به سوی سنگرهای پِشمَرگَ در منطقه پرده پرتاب شده‌اند".

بر پایه اطلاعات رسیده به (کوردستان٢٤) حملات موشکی به سنگرهای پِشمَرگَ در پرده هیچ گونه تلفات جانی به دنبال نداشته‌اند.

ب.ن