مسئول هسته‌های مخفی داعش دریکی از اردوگاه‌های استان حسکه‌ی روژآوا دستگیر شد

احمد خاشع با نام مستعار خالد در اردوگاه "هول" خود را مخفی کرده بود

اربیل (کوردستان ۲۴)- رسانه‌های نیروهای سوریەی دمکراتیک، گزارش کردند کە این نیروها در عملیاتی یکی از خطرناکترین مسئولان هسته‌های مخفی داعش را در اردوگاه "هول" در روژآوا دستگیر کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها احمد خاشع شهروند عراقی ۳۱ ساله با نام مستعار خالد از سوی نیروهای امنیتی وابسته بە نیروهای دمکراتیک سوریە دستگیر شده است. 

نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک از چند روز قبل عملیات تعقیب افراد وابسته بە هسته‌های مخفی داعش را در استان حسکه‌ی روژآوا (شمال شرق سوریە) آغاز کرده‌اند.

۶۲ هزار نفر در اردوگاه هول اسکان داده شده‌اند کە اکثر آنها از خانواده‌های عناصر داعش هستند و تعدادی از آنان بارها اقدام به فرار از این اردوگاه کرده‌اند.

/ا.م