اطلاعیه مشترک وزارتخانه‌های داخله اقلیم کوردستان و دولت فدرال در باره حملات تروریستی به پایتخت اقلیم کوردستان

"این دست درازی‌‌ها تلاش بیهوده برای آسیب رساندن به پیشرفت‌های مثبت به دست آمده است"

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- وزارتخانه‌های داخله اقلیم کوردستان و دولت فدرال، در یک اطلاعیه مشترک، ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به پایتخت اقلیم کوردستان، تاکید کردند که هدف از آن اقدامات از بین بردن امنیت و آرامش جامعه در منطقه و پیشرفت‌هایی‌‌ست که در میان دولت اقلیم و دولت فدرال به دست آمده‌اند.

وزارتخانه‌های داخله اقلیم کوردستان و دولت فدرال، در اطلاعیه‌ای مشترک اعلام کردند: دست درازی خطرناک اخیر، علیه هَولِر/اربیل و دیگر مناطق، در چهارچوب تجاوزات تروریستی منظم تعریف می‌‌شود که امنیت و ثبات عراق و در میان آن امنیت اقلیم کوردستان را هدف گرفته و تلاش برای از بین بردن آرامش جامعه و ایجاد نفاق و آشفتگی است.

همچنین تاکید شده است: ما ضمن محکوم کردن آن جنایت، تاکید می‌کنیم که این دست درازی‌‌ها تلاش بیهوده برای آسیب رساندن به پیشرفت‌های مثبت به دست آمده در روابط اقلیم کوردستان و دولت فدرال است، به ویژه از نظر هماهنگی امنیتی که در سطح بالا میان طرفین ایجاد شده است.

در اطلاعیه آمده است: هماهنگی و همکاری و تکمیل تلاش‌‌های یکدیگر در راستای تامین امنیت و سلامت شهروندان و مقابله با ایجاد آشفتگی و از بین بردن ثبات امنیتی، ادامه خواهند داشت.

وزارت‌خانه‌های داخله دولت اقلیم و دولت فدرال، یادآور شده‌اند که مسئولیت تامین امنیت عراق در مقابل چنین دست درازی‌هایی، بر عهده دولت فدرال و موسسات رسمی آن از جمله نیروهای امنیتی در اقلیم کوردستان است.

در پایان اطلاعیه آمده است: تیم تحقیقاتی فعالیت‌های خود را آغاز کرده و بنا به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح، وظیفه آنها شناسایی تمام عوامل حملات و معرفی آنها به دادگاه است.

ب.ن