با احتساب ٨٤٣ مورد جدید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان به ١٤٦،٠٣١ نفر رسید

شمار بهبود یافتگان ١٢٢،٨٢٩ نفر اعلام شد
مرکز درمان بیماران مبتلا به کرونا در اقلیم کوردستان
مرکز درمان بیماران مبتلا به کرونا در اقلیم کوردستان

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- با شناسایی ٨٤٣ مورد جدید، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان، به ١٤٦،٠٣١ نفر افزایش یافت و شمار بهبود یافتگان ١٢٢،٨٢٩ نفر اعلام شد.

وزارت بهداشت اقلیم کوردستان، در اطلاعیه‌ شماره ٤٢٤ خود، آمار ٢٤ ساعت گذشته‌ کرونا در اقلیم کوردستان را به شرح زیر اعلام کرد:

شمار مبتلایان: ٨٤٣ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٧٩٤ نفر

شمار جانباختگان: ١٥ نفر

به این ترتیب، آمار تا کنونی کرونا در اقلیم کوردستان عبارت است از:

شمار مبتلایان: ١٤٦،٠٣١ نفر

شمار بهبود یافتگان: ١٢٢،٨٢٩ نفر

شمار مبتلایان بستری شده: ١٩،٢٤٣ نفر

شمار جانباختگان: ٣،٩٥٩ نفر

ب.ن