شمار بهبود یافتگان از کرونا در اقلیم کوردستان به ١٣٠،٢٤٩ نفر رسید

با احتساب ٨٢٧ مورد جدید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان به ١٥٢،٧٧٧ نفر رسید
مرکز درمان بیماران مبتلا به کرونا در اقلیم کوردستان
مرکز درمان بیماران مبتلا به کرونا در اقلیم کوردستان

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- با شناسایی ٨٢٧ مورد جدید، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان، به ١٥٢،٧٧٧ نفر افزایش یافت و شمار بهبود یافتگان ١٣٠،٢٤٩ نفر اعلام شد.

وزارت بهداشت اقلیم کوردستان، در اطلاعیه‌ شماره ٤٣٢ خود، آمار ٢٤ ساعت گذشته‌ کرونا در اقلیم کوردستان را به شرح زیر اعلام کرد:

شمار مبتلایان: ٨٢٧ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٩٦٥ نفر

شمار جانباختگان: ٨ نفر

به این ترتیب، آمار تا کنونی کرونا در اقلیم کوردستان عبارت است از:

شمار مبتلایان: ١٥٢،٧٧٧ نفر

شمار بهبود یافتگان: ١٣٠،٢٤٩ نفر

شمار مبتلایان بستری شده: ١٨،٤٧١ نفر

شمار جانباختگان: ٤،٠٥٧ نفر

ب.ن