نیروی پِشمَرگَ‌ حملات داعش در گرمیان را با شکست مواجه کرد

" در هنگام پاسخگویی به حملات شکست خورده داعشی‌ها یکی از نیروهای پِشمَرگَ‌ به شهادت رسیده است "
پِشمَرگَ‌ی کوردستان در سنگر
پِشمَرگَ‌ی کوردستان در سنگر

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- نیروهای پِشمَرگَ‌ی کوردستان، حمله عناصر داعش به سنگرهای خود در منطقه گرمیان را با شکست مواجه کردند.

گزارشگر (کوردستان٢٤) از گرمیان گزارش داد که عناصر داعش به سنگرهای نیروهای پِشمَرگَ‌ در روستاهای بَلَگَ و اُمَربل در منطقه گرمیان حمله‌ور شده و حمله آنها با پاسخ سریع نیروهای پِشمَرگَ‌ مواجه شده و ناکام مانده است.

در هنگام پاسخگویی به حملات شکست خورده داعشی‌ها، یکی از نیروهای پِشمَرگَ‌ به شهادت رسیده است.

ب.ن