دکتر جودت یونس: نیروهای پِشمَرگَ منطقه را خوب می‌شناسند و لازم است آنها خلاء امنیتی موجود را پر کنند

"نباید فراموش کنیم که داعش دشمن همه ما است"
"بازگشت نیروهای پِشمَرگَ به مناطق ماده ١٤٠ ضرورت است"
"بازگشت نیروهای پِشمَرگَ به مناطق ماده ١٤٠ ضرورت است"

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- مدیر مرکز پژوهش‌های راهبردی کرکوک، بازگشت نیروهای پِشمَرگَ به مناطق ماده ١٤٠ را برای پرکردن خلاء امنیتی موجود ضروری دانست.

دکتر جودت یونس، مدیر مرکز پژوهش‌های راهبردی کرکوک، در باره بازگشت نیروهای پِشمَرگَ به مناطق ماده ١٤٠ به منظور پر کردن خلاء امنیتی ایجاد شده که موجب بروز دوباره داعش در منطقه شده است، به (کوردستان٢٤) گفت:" نیروهای پِشمَرگَ اهمیت بسیار ویژه‌ای دارند، تجربه‌های بسیاری در جنگ داعش اندوخته‌اند، فرزندان این خاک هستند و منطقه را خوب می‌شناسند، به همین دلیل لازم است که آنها خلاء امنیتی موجود را پر کنند".

با حمله داعش در سال ٢٠١٤ میلادی، ارتش عراق از مناطق مورد حمله فرار کرده و نیروهای پِشمَرگَ آن مناطق را حفظ کردند و جلوی پیشروی داعشی‌ها را گرفتند، اما با لشکرکشی ارتش عراق و حشد شعبی در سال ٢٠١٧، نیروهای پِشمَرگَ از آن مناطق خارج شدند و تاکنون ارتش عراق موفق به پر کردن خلاء امنیتی موجود در آن مناطق نشده است.

مدیر مرکز پژوهش‌های راهبردی کرکوک، با اشاره به اینکه در این زمینه میان اقلیم کوردستان و بغداد توافقاتی وجود دارد، تاکید کرد که "نباید فراموش کنیم داعش دشمن همه ما است".

تاسیس اتاق عملیات مشترک میان نیروهای پِشمَرگَ و ارتش عراق زمینه ساز بازگشت نیروهای پِشمَرگَ به مناطق ماده ١٤٠ دانسته می‌شود که در اثر عدم حضور آن‌ها تحرکات داعش افزایش یافته است.

ب.ن