محموله‌ی جدید واکسن ضد کرونای فایزر وارد عراق شد

دوشنبه‌ی هر هفته محموله‌ای از واکسن ضد کرونا بین استان‌های عراق تقسیم می‌شود

اربیل (کوردستان۲۴)- وزارت بهداشت و محیط‌زیست عراق روز یکشنبه دوم خرداد ماه ۱۴۰۰ از ورود محموله‌ی جدید واکسن ضد کرونای فایرز بە کشور خبر داد.

به گزارش وزارت بهداشت قرار است این واکسن‌ها بین استان‌های عراق و اقلیم کوردستان تقسیم بشود. 

وزارت بهداشت در ادامه‌ی این گزارش ذکر کرده است کە از ابتدای ماه میلادی آوریل، دوشنبه‌های هر هفته محموله‌ی از واکسن وارداتی بە عراق بین استان‌های کشور تقسیم می‌گردد.

اولین محموله‌ی واکسن ضد کرونا از نوع ‌"سینوفارم "چینی در ابتلای ماه فوریە وارد عراق شد و در پی آن واکسن‌های "آسترازنکا" و "فایزر" نیز وارد عراق شد.

/ا.م