اتاق عملیات مشترک پِشمَرگَ‌ و ارتش عراق در مخمور آغاز به کار کرد

" پنج افسر وزارت پِشمَرگَ‌ در اتاق عملیات مشترک مخمور حضور دارند"
آغاز به کار اتاق عملیات مشترک پِشمَرگَ‌ و ارتش عراق در مخمور
آغاز به کار اتاق عملیات مشترک پِشمَرگَ‌ و ارتش عراق در مخمور

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- توافق تشکیل اتاق عملیات مشترک میان نیروی پِشمَرگَ‌ی کوردستان و ارتش عراق، در منطقه مخمور اجرایی شد.

امروز دوشنبه ٣ خرداد ١٤٠٠، اتاق عملیات مشترک میان نیروی پِشمَرگَ‌ی کوردستان و ارتش عراق، در منطقه مخمور آغاز به کار کرد.

کرمانج عبدالله، مسئول شاخه ٢٣ پارت دمکرات کوردستان در قَرَچوغ، به (کوردستان٢٤) گفت:" بر پایه توافق میان نیروی پِشمَرگَ‌ و ارتش عراق، اتاق عملیات مشترک در مخمور کار خود را آغاز کرد و پنج افسر وزارت پِشمَرگَ‌ در اتاق عملیات مشترک مخمور حضور دارند".

وی افزود:" آغاز به کار اتاق عملیات مشترک در مخمور، زمینه تشکیل نیروی مشترک و انجام عملیات مشترک را جهت بازگرداندن ثبات به مناطق فراهم کرده و به هم‌میهنانی که پس از خیانت ١٦ اکتبر منطقه را ترک کرده‌اند، اطمینان می‌بخشد".

مسئول شاخه ٢٣ پارت دمکرات کوردستان در قَرَچوغ، همچنین از تخلیه مقرهای پارت دمکرات در مخمور خبر داد که پس از خیانت ١٦ اکتبر آن مقرها را ترک کرده بود.

این در حالی‌ست که روز گذشته، اتاق عملیات مشترک نیروی پِشمَرگَ‌ و ارتش عراق در کرکوک نیز تشکیل شد. بر پایه توافق فی مابین در روزهای آینده، چند اتاق عملیات مشترک دیگر با هدف رفع خلاء امنیتی موجود در مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان و پیشگیری از تحرکات داعش در آن مناطق، تشکیل می‌شوند.

ب.ن